Young man at mic with acoustic guitarCharanga có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp chương trình giảng dạy từng đạt giải thưởng, công nghệ dễ tiếp cận, chương trình phát triển chuyên môn và hoạt động đào tạo giáo viên được đảm bảo chất lượng. Những yếu tố này cùng nhau nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc trong nhà trường.

hơn 70.000 giáo viên và 2,5 triệu học sinh ở 64 quốc gia sử dụng Charanga mỗi tuần. Tại Vương quốc Anh, Charanga là nền tảng học âm nhạc được 70% trường học lựa chọn.

Nghiên cứu tình huống – Chính phủ Xứ Wales

Gần đây, Chính phủ Xứ Wales đã mua nền tảng trực tuyến và chương trình đào tạo giáo viên toàn quốc của Charanga cho tất cả trường học tại Xứ Wales. Đây là ví dụ này cho thấy cách Charanga hỗ trợ các tổ chức và chính phủ cải thiện việc dạy và học âm nhạc trong nhà trường bằng những chương trình kỹ thuật số và hoạt động phát triển lực lượng lao động trên quy mô lớn.

Charanga hiện đang tham gia vào các sáng kiến tương tự với Chính phủ Nam Úc, cũng như tại Đan Mạch và Cộng hòa Séc.