Young woman wearing headphonesSứ mệnh toàn cầu của Charanga là giúp học sinh ở mọi lứa tuổi được hưởng nền giáo dục âm nhạc và nghệ thuật tuyệt vời.

Giáo dục tiểu học

Để việc học âm nhạc đạt chất lượng cao, hoạt động giảng dạy âm nhạc cũng phải có chất lượng cao. Charanga chuyên cung cấp công nghệ, tài nguyên và chương trình đào tạo để giúp giáo viên tiểu học thông thường trở thành những giáo viên âm nhạc đầy tự tin.

Kết hợp với chương trình giảng dạy của chính bạn, Charanga hỗ trợ giáo viên phát triển các kỹ năng cốt lõi trong giảng dạy âm nhạc bằng cách sử dụng nhiều công cụ giới thiệu âm nhạc trên nền tảng đám mây.

Giáo dục trung học cơ sở

Charanga hỗ trợ cách tiếp cận âm nhạc theo hướng hiện đại trong chương trình giáo dục trung học cơ sở. Qua đó, học sinh có thể phát triển những kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo, cộng tác và giao tiếp.

Khi sử dụng phòng làm việc âm thanh kỹ thuật số YuStudio trên nền tảng đám mây của Charanga, học sinh có thể cộng tác với nhau để tạo ra bản nhạc mới và kết hợp bản nhạc này với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.