Young man playing guitarCharanga là một trong những nền tảng dạy và học âm nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới. Chúng tôi hợp tác với chính phủ các nước, nhà xuất bản giáo dục, chuyên gia giáo dục âm nhạc và đối tác nghệ thuật tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Trong nhiều hoạt động hợp tác ở quy mô quốc gia của Charanga, mục tiêu trọng tâm là hiện thực hóa mong muốn của các nhà lãnh đạo đất nước: trang bị cho giáo viên tổng quát (không có chuyên môn âm nhạc) ở cấp lớp Mẫu giáo 5 tuổi những kỹ năng để phát triển khả năng thẩm mỹ của mỗi học sinh.

Charanga hỗ trợ tất cả giáo viên, dù không được đào tạo về âm nhạc, đạt được mục tiêu này bằng cách giúp họ trở nên tự tin và rèn luyện kỹ năng giảng dạy về biểu diễn, cảm thụ, sáng tạo, phân tích và đánh giá âm nhạc cũng như cải thiện sự kết nối của họ với những loại hình nghệ thuật khác.

Khi kết hợp với nhau, tất cả các yếu tố này làm nên vị thế dẫn đầu thị trường của Charanga với tư cách đối tác kiêm nhà cung cấp công nghệ giáo dục và chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc đẳng cấp thế giới.